Jdi na obsah Jdi na menu
 


ELEKTRONICKÁ KNIŽNÍ VYDÁNÍ

14. 7. 2017

ELEKTRONICKÉ KNIHY  Electronic books - Libros electrónicos  

První vydání v elektronické podobě. First edition in electronic form

 

Peruánské postřehy

Peruvian insights - Recuerdos del Perú

Text © Otto Horský, 2004

www.horsky.estranky.cz

Foto © Otto Horský

© Otto Horský, Martina Nováková, 2004

© Český cestovatel v Peru, Ivo Barteček, 2004

1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015

ISBN PDF formátu: 978-80-87749-39-5 (PDF)

Konverze do elektronických formátů:

grafik a webdesignér Lukáš Vik

www.lukasvik.cz

 

Osm roků na Kubě

Eight years in Cuba - Ocho aňos en Cuba

Text © Otto Horský, 2007

www.horsky.estranky.cz

Grafická úprava a obálka © Otto Horský, 2007

Fotografie © Otto Horský a internet

1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015

ISBN PDF formátu: 978-80-87749-45-6 (PDF)

Konverze do elektronických formátů:

grafik a webdesignér Lukáš Vik

www.lukasvik.cz

 

Nosičem vody v Egyptě

Water carrier in Egypt - Portador de agua en Egipto

Text © Otto Horský, 2010

www.horsky.estranky.cz

Foto © Otto Horský a internet

Grafická úprava a obálka © Otto Horský

Kresba © Karel Janák

1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015

ISBN PDF formátu: 978-80-87749-44-9 (PDF)

Konverze do elektronických formátů:

grafik a webdesignér Lukáš Vik

www.lukasvik.cz

 

Bájné jezero Titicaca

Mythical Lake Titicaca - El Mítico Lago Titicaca

Text © Otto Horský, 2010

www.horsky.estranky.cz

Foto © Otto Horský, © Vladimír Šimek, www.google.cz

Malované obrázky © Quispe S. Gervacio, Karel Janák

1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015

Konverze do elektr.formátů: grafik a webdesignér Lukáš Vik

ISBN PDF formátu: 978-80-87749-49-4 (PDF)

 

Incawasi – sídlo bohů

Incawasi - the seat of the Gods  –  Incawasi -  la sede de los Dioses

Text © Otto Horský, 2010

www.horsky.estranky.cz

Foto © Otto Horský, 2010

Kresby © Karel Janák, 2010

Předmluva © Alberto Salas Barahona, 2010

1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015

lSBN PDF formátu: 978-80-87749-42-5 (PDF)

Konverze do elektronických formátů:

grafik a webdesignér Lukáš Vik

www.lukasvik.cz

Záhadné jezero Titicaca a Altiplano

Mysterious Lake Titicaca and the Altiplano - Misterioso Lago Titicaca y el Altiplano

Text © Otto Horský, 2010

www.horsky.estranky.cz

Foto © Otto Horský a internet

Grafická úprava © Otto Horský a Repronis s.r.o.

Malované obrázky © Karel janák, Quispe S. Gervacio

1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015

ISBN PDF formátu: 978-80-87749-47-0 (PDF)

Konverze do elektronických formátů:

grafik a webdesignér Lukáš Vik

www.lukasvik.cz

Paměti

Memoirs  - Memorias

Text © Otto Horský, 2012

www.horsky.estranky.cz

Fotografie © Otto Horský, Milan Zatloukal, Ivo Hanák, Vít Chyla

Obrázky © Otto Horský, Milan Zatloukal

Grafická úprava a obálka © Otto Horský

1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015

ISBN PDF formátu: 978-80-87749-46-3 (PDF)

Konverze do elektronických formátů:

grafik a webdesignér Lukáš Vik

www.lukasvik.cz

Buenos días, Espaňa

Hello Spain – Dobrý den Španělsko

Putování dvou mladých nadšenců po Španělsku v sedmdesátých letechminulého století.

Wandering two young enthusiasts in Spain in the seventies last century.

Errante de dos jóvenes entusiastas por España en los años setenta del siglo pasado

Text © Otto Horský, 2012

www.horsky.estranky.cz

Grafická úprava a obálka © Otto Horský

Fotografie Otto Horský, archiv autora a internet

1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015

ISBN PDF formátu: 978-80-87749-40-1 (PDF)

Konverze do elektronických formátů:

grafik a webdesignér Lukáš Vik

www.lukasvik.cz

Křivolaké cesty osudu

The crooked path of destiny - El tortuoso camino del destino

Text © Otto Horský, 2012

www.horsky.estranky.cz

Fotografie © Otto Horský

Grafická úprava a obálka © Otto Horský

1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015

ISBN PDF formátu: 978-80-87749-43-2 (PDF)

Konverze do elektronických formátů:

grafik a webdesignér Lukáš Vik

www.lukasvik.cz

Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí?

Survive the Lake Titicaca the third millennium? - Sobrevivirá el Lago Titicaca el tercer milenio?

Text © Otto Horský, 2014

www.horsky.estranky.cz

 - Fotografie © Otto Horský, © Vladimír Šimek, www.google.cz

Malované obrázky © Karel Janák, Quispe S. Gervacio

1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015

ISBN PDF formátu: 978-80-87749-48-7 (PDF)

Konverze do elektronických formátů:

grafik a webdesignér Lukáš Vik

www.lukasvik.cz

Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady

aneb „co nás také poučilo“

Engineering-geological survey for the dam construction  – La Investigacion Ingeniero Geológica para las Presas

Text © Ing. Otto Horský, CSc., Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.2008

 Lektoři: Ing. Jan Fousek, Prof. Ing. Karel Müller, DrSc., Ing. Radomír Muzikář, CSc.

Grafická úprava. Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.

Obrázky: © autoři

Fotografie © Otto Horský www.horsky.estranky.cz, © Pavel Bláha, www.google.com

Tištěno: Jan Sojnek, reklamní produkce

Fotografie na přebalu: Orlík – Česká republika (foto Pavel Bláha – 2013)

Fotografie na předsádce, přední: Angat – Filipíny (foto Pavel Bláha 2006), zadní: Vajont – Itálie (foto Pavel Bláha – 2007)

Fotografie na první straně: Lipno – Česká republika (foto Pavel Bláha – 2013)

Druhé doplněné a rozšířené vydání

1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015

ISBN PDF formátu: 978-80-87749-68-5 (PDF)

Konverze do elektronických formátů:

Webdesignér a webový konzultant Lukáš Vik

www.lukasvik.cz

 The application of engineering geology to dam construction

or what experience has taught us

Text © Ing. Otto Horský, CSc., Assoc. Prof. RNDr. Pavel Bláha, D.Sc., 2013

Translation © Mgr. Ivan Dyba

Readers: Ing. Jan Fousek, Prof. Ing. Karel Müller, D.Sc., Ing. Radomír Muzikář, CSc.

Book design: © Assoc. Prof. RNDr. Pavel Bláha, D.Sc.

Cover layout: © Ing. Otto Horský, CSc., Assoc. Prof. RNDr. Pavel Bláha, D.Sc.

Pictures: © The Authors

Foto © Otto Horský www.horsky.estranky.cz, © Pavel Bláha, www.google.com

Printed in Czech Republic: Jan Sojnek, reklamní produkce

Photo on the hard cover: Emosson Dam – Switzerland (© Pavel Bláha – 2011)

Photo on the end-papers: Angat – Philippines (© Pavel Bláha – 2006), Vajont – Italy (© Pavel Bláha – 2007)

Photo on the first page: Charvak Dam – Uzbekistan (© Pavel Bláha – 2006)

Second edition of English version, revised and extended

E-book publisher © Lukáš Vik www.lukasvik.cz, © 2015

PDF format ISBN: 978-80-87749-75-3 (PDF

Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Obras Hidrotécnicas

Geological EngineerResearch for Hydrotechnical Works

Edición segunda, modificada y complementada

Second edition, amended and supplemented

Edición primera era publicada por el Buro Geológico Checo en el aňo 1983

Texto © 2003 Ing. Otto HORSKÝ, CSc

Título original en la lengua espaňola

Anexo la utilización de los métodos geofísicos: © Prof. RNDr. Pavel Bláha, D.Sc.

Sugerencias al libro © Dr. Ingeniero Angel García Yagüe, Profesor Emérito de U.P.M.

Cuadros, dibujos © Otto HORSKÝ

Fotografías © Otto HORSKÝ y archivo

Diseňo gráfico del libro © Otto Horský y archivo

Diseňo de la cubierta © Otto Horský

Publicado e impreso por GEOtest Brno 2003

ISBN: 80-239-1679-3

PRESAS - Investigaciones Ingeniero Geológicas para las Obras Hidrotécnicas

Primera edición como el libro electrónico

 © Lukáš Vik, 2015

La edición ampliada y complementada

ISBN del formato PDF: 978-80-87749-88-3

La conversión a formatos electrónicos: WEB Diseňador y Conzultor Lukáš Vik

www.lukasvik.cz   www.horsky.org

Ing. Otto Horský, CSc. - geolog, cestovatel a spisovatel. Autor více než 160 odborných publikací doma i v zahraničí, 14-ti knih populárně vědeckých, cestopisných a biografických, 6-ti technicko-odborných v češtině, angličtině a španělštině a souhrnné zprávy o vodním díle Dalešice v ruštině. Autor několika televizních scénářů a řady populárně vědeckých článků. Vykonával dlouholetou poradenskou činnost v Peru, na Kubě a ve Španělsku. Převážně pracovně navštívil více než 40 zemí, přednášel na Universitách ve Španělsku, Mexiku, na Kubě a v Peru. Účastník vědecké expedice Titicaca 2004. V letech 2010 – 2012 koordinátor projektu přehrady Bawanur v Kurdistanu.

Přístup k elektronickým  knihám - Access to electronic books - Acceso a libros electrónicos:

 

http://www.kosmas.cz/autor/31011           http://www.databook.cz/horsky-otto

http://www.novaforma.cz                             http://www.kniznieshop.cz